Автоматична портална врата

Портална врата с вградена пешеходна. Автоматична система с дистанционно управление.

Bookmark the permalink.